TRENINGSTIDER UTE VÅR/HØST 2017

Dag17.0017.3018.0018.3019.0019.3020.0020.3021.0021.30
Mandag
J7 og J8 år
J7 og J8 årJ13
J/G 6 år
G8
J16

J13
J/G 6 år
G8
J16
J14
J13
G12

G14-16
J16
J14

G12

G14-16
J16
J14

G12
Oldboys
G14-16
OldboysOldboysOldboys
TirsdagG10


G10
J10/11
dametrim
G10
J10/11
dametrim

J10/11

Onsdag

G7

J/G9
G7
J16
J/G9

J16
J/G9
G12
J16

G12
J16

G12
Torsdag


J12
J9
G11
G9
J13
J14
G13
J12
J9
G11
G9
J13
J14
G13
J12
J9
G11
G9
J13
J14
G13
G14-16
G13

G14-16
Oldboys

G14-16
OldboysOldboysOldboys
Fredag


TRENINGSTIDER INNE VINTER 2016/2017

15.3016.0016.3017.0017.3018.0018.3019.0019.3020.0020.3021.0021.30
Mandag
J16
G04
J16
G04
XXXXXXXXXXX
TirsdagXXXXG14
G15
G16
G14
G15
G16
G14
G15
G16
XXXXXX
OnsdagXJ16
J16

J16
XXXXXOldboysOldboysOldboysOldboys
TorsdagXJenter
11 - 13 år
Jenter
11 - 13 år
Jenter
11 - 13 år
XXXXXX
FredagG14
G15
G16
G14
G15
G16
G14
G15
G16
G14
G15
G16
XXXXXXXXX

Åpen hall starter opp i Januar 2017

X = Ikke ledig hall.


UTETRENING VÅREN/HØSTEN 2016


15.3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:0020:3021:0021:30
MandagG-09
G-10

J-09
J-10

G-09
G-10
J-09
J-10
G-05
G-06
J14


G-05

G-06
J14
J16

G-05

J14
J16
G14/15

J16

G14/15G14/15Oldboys
Oldboys
Oldboys
Tirsdag
G-07


G-07


G-07


J-06
G-02
J-03
J-05
J-06
G-02
J-03
J-05
J-06

G-02
J-03
J-05

G-02
Onsdag


J15/16
G-04
J-04
J15/16
G-04
J-04
J15/16
G-04
J-04
J15/16
Torsdag


Oldboys
Oldboys
Oldboys
FredagG-16G-16G-16


Lørdag
Fargeforklaring:
Gutter
Jenter
Mix
Keepertrening
Teknikktrening felles for alle
Teknikktrening for G04Treningene for de eldste er allerede startet opp. Når det gjelder yngre lag vil vi legge ut oppstart her på hjemmesiden og facebook.
Hvis du lurer på noe i fht ditt lag, ta kontakt direkte med trener/oppmann.De aller yngste har vi satt opp som mix lag, men ved nok spillere ønsker vi å dele disse inn i rene jente- og guttelag.Som dere ser i listen under er det noen som står uten trener/Oppmenn. Er dette noe du kan tenke deg å være med på så ikke nøl med å ta kontakt!


11'er fotball
Trener G16Karl Fredrik Sjølie97 56 04 29karlfsjolie@gmail.com
Trener G16Tore Dahl
tore.dahl@hotmail.com
Trener G16Dagfinn Skurdal90 73 42 24
dagskur@hotmail.com
Trener G16Svein J. Hellevik90 05 35 27svein.j.hellevik@gmail.com
Oppmann G16Berit Heitman90 29 20 98berit.heitmann@online.no
Oppmann G16Ingrid Skår41 20 63 39
ingrid@i-skar.no
Trener J16Veronica Bæra48 41 33 77verobaera@gmail.com
Trener J16
Øyvind Nestegard95 81 56 61oynestegard@hotmail.com
Trener/Oppmann J16Svein Arne Nymoen46 95 40 17sa_nymoen@hotmail.com

9'er fotball
Trener G03 (14 år)Nils Egil Vedvik99 28 78 78nils.egil.vedvik@aal.kommune.no
Trener G03 (14 år)Kjell Olav Braathen95 07 08 04kob@hallingdolen.no
Oppmann G03 (14 år)Jan Olav Helling
99 28 78 97
jan-olav.helling@hol.kommune.no
Trener J03 (14 år)Gjermund Stave91 74 58 12gje-sta@online.no
Oppmann J03 (14 år)Marit Haug Noss90 54 41 34maritnoss@gmail.com
Trener G04 (13 år)Lars Thoen97 61 76 55lars@hallingdalks.no
Trener G04 (13 år)Andreas Bymann47 85 45 27andreas@hallingdalks.no
Trener G04 (13år)Jan Ove Øen90 24 95 06jan_ove_oen@hotmail.com
Oppmann G04 (13 år)Therese Bergdølmo90 98 61 31atbyssa_84@hotmail.com
Oppmann G04 (13 år)Ingunn Hvitsand90 13 53 84hvitsand@online.no
Trener J04 (13 år)Vigdis Gåsterud99 25 71 90vigdis-vedvik.gasterud@aal.kommune.no
Oppmann J04 (13 år)Siv Hanne Søla97 68 63 25
siv.hanne.sola@gmail.com
Trener G05 (12 år)Sondre Tveito Røe40 55 07 46
star_sondre1@hotmail.com
Trener G05 (12 år)Stig Terje Jensen93 68 10 04stig.terje@hotmail.com
Oppmann G05 (12 år)Morten Ringstad92 08 59 09
post@netto.as
Trener J05 (12 år)Svein Arne Nymoen46 95 40 17sa_nymoen@hotmail.com
Trener J05 (12 år)Frode Majormoen40 05 15 74frodemajormoen@live.no
Oppmann J05 (12 år)

7'er fotball
Trener G06 (11 år)Mona H Gunhildgard95 13 59 73mona-helling.gunhildgard@aal.kommune.no
Trener G06 (11 år)Vanja Tørhaug95 20 52 70
vanja_torhaug@yahoo.com
Trener G06 (11 år)

Oppmann G06 (11 år )Mette Oleivsgard90 03 27 48mette.oleivsgard@aal.kommune.no
Trener J06 (11 år)Veronica Bæra48 41 33 77verobaera@gmail.com
Oppmann J06 (11 år)Sigrun Thoen41 45 55 05
sigrunthoen@hotmail.com
Trener Mix 07 (10 år)Lars Gjengedal48 14 52 15
lars.gjengedal@gmail.com
Trener Mix 07 (10 år)Tin Are Linderud95 04 10 06
tin.linderud@gmail.com
Trener Mix 07 (10 år)Tomaz Komisarek

Oppmann Mix 07 (10år)Ann Beate Øyre Bjørnsen
Tina Johansson
Beate Luksengard Bergum
97 51 58 01
91 52 75 90
annbeateoyre@hotmail.com
anit.johan-76@hotmail.com
bealuks@gmail.com
5'er fotball
Trener G08 (9 år)Jostein Skår Ekse
99 73 99 15
jostein@skar-ekse.no
Oppmann G08 (9 år)

Trener J08 (9 år)Demis Dallo47 26 22 61
demis.dallo@gmail.com
Oppmann J08 (9 år)Marianne Svanaasen91 81 61 91
mariannessv@gmail.com
Trener G09 (8 år)Runar Evjen
90 96 84 82
runar.evjen@gmail.com
Trener G09 (8 år)


Oppmann G09 (8 år)


Trener Mix 10 (7 år)


Oppmann Mix 10 (7 år)
Trener Mix 11 (6 år)


Oppmann mix 011 (6 år)


INNETRENING I ÅL IDRETTSHALL VINTER Jan - april 2016


Kl.15.3016.0016.3017.0017.3018.0018.3019.0019.3020.00
MandagG00
G01
G02
G03
G00
G01
G02
G03
G00
G01
G02
G03
J03
J04
J05

J03
J04
J05


TirsdagG05
G04
G05
G04
J00
J01
J02
J00
J01
J02
J00
J01
J02
G00
G01
G00
G01
G00
G01
Onsdag
G00/
HFK-d
G00/
HFK-d
G00/
HFK-d
Trim
Fotball
Torsdag
AlleAlleAlle
FredagG/J00
G/J01
G/J02
G/J03
G/J00
G/J01
G/J02
G/J03
G/J00
G/J01
G/J02
G/J03
G/J00
G/J01
G/J02
G/J03
Dame-
trim
Dame-
trim

Onsdager er det ÅL/Torpo trim fra kl 20.00 - 21.30.

Powered by: Bloc