Trenere og Oppmenn 2017revidert sept 2017 av web.ansv.11'er fotball
Trener G16Karl Fredrik Sjølie97 56 04 29karlfsjolie@gmail.com
Trener G16Tore Dahl40 32 58 79tore.dahl@hotmail.com
Trener G16Nils Egil Vedvik99 28 78 78nils.egil.vedvik@aal.kommune.no
Oppmann G16Berit Heitmann90 29 20 98
berit.heitmann@online.no
Trener J16Veronica Bæra48 41 33 77verobaera@gmail.com
Trener J16
Trener J16
Gjermund Stave
Ove Flatland
91745812
91678244
gje-sta@online.no
ove.hakon.flatland@jbv.no
Trener/Oppmann J16Svein Arne Nymoen46 95 40 17sa_nymoen@hotmail.com
Trener G2003 (14 år)Nils Egil Vedvik99 28 78 78nils.egil.vedvik@aal.kommune.no
Trener G2003 (14 år)Kjell Olav Braathen95 07 08 04kob@hallingdolen.no
Lagleder G2003 (14 år)Jan Olav Helling
99 28 78 97
jan-olav.helling@hol.kommune.no
9'er fotball
Trener G2004 (13 år)Lars Thoen97 61 76 55lars@hallingdalks.no
Trener G2004  (13 år)Andreas Bymann 47 85 45 27andreas@hallingdalks.no
Trener G2004  (13år)Jan Ove Øen90 24 95 06jan_ove_oen@hotmail.com
Lagleder G2004 (13år)Lars Thoen97617655lars@hallingdalks.no
Trener J2004 (13 år)Vigdis Gåsterud99 25 71 90vigdis-vedvik.gasterud@aal.kommune.no
Trener J2004 (13 år)Siv Hanne Søla97 68 63 25
siv.hanne.sola@gmail.com
Lagleder J04 (13 år)Torfinn Slåtto99 51 31 42torfinn@slatto.no
Trener G05 (12 år)Sondre Tveito Røe40 55 07 46
star_sondre1@hotmail.com
Trener G05 (12 år)Stig Terje Jensen93 68 10 04stig.terje@hotmail.com
Lagleder G05 (12 år)Liliana Garstad Jensen97 06 34 32lilianagardstad@hotmail.com
Trener/Lagleder J05 (12 år)Svein Arne Nymoen46 95 40 17sa_nymoen@hotmail.com
Trener J05 (12 år)Yngve Paulsen92 43 20 60yngve@norskforsikring.no


7'er fotball
Trener G2006 (11 år)Mona H Gunhildgard95 13 59 73mona-helling.gunhildgard@aal.kommune.no
Trener G2006 (11 år)Vanja Tørhaug95 20 52 70
vanja_torhaug@yahoo.com
Lagleder G2006 (11 år )
Mette Oleivsgard
90 03 27 48
mette.oleivsgard@aal.kommune.no
Trener J2006 (11år)Tin Are Linderudtin.linderud@gmail.com
Trener J2006 (11 år)Veronica Bæra48 41 33 77verobaera@gmail.com
Lagleder J2006 (11 år)Sigrun Thoen41 45 55 05
sigrunthoen@hotmail.com
Trener G 2007 (10 år)Lars Gjengedal48 14 52 15
lars.gjengedal@gmail.com
Trener G 2007 (10 år)Tomasz Komisarek48 12 75 60renatakomisarek@wp.pl
Lagleder G2007 (10år)Ann Beate Øyre Bjørnsen
97 51 58 01
annbeateoyre@hotmail.com
5'er fotball
Trener G2008 (9 år)Jostein Skår Ekse
99 73 99 15
jostein@skar-ekse.no
Lagleder G2008 (9 år)Live Magnetun97 19 81 59laiven@hotmail.com
Trener J2008 (9 år)Demis Dallo47 26 22 61
demis.dallo@gmail.com
Lagleder J2008 (9 år)Marianne Svanaasen91 81 61 91
mariannessv@gmail.com
Trener J2009/10 (7/8 år)Runar Evjen
90 96 84 82
runar.evjen@gmail.com
Trener J2009/10 (7/8 år)Nils Egil Vedvik98 28 78 78nils.egil.vedvik@aal.kommune.no
Trener G2009 (8 år)Geir Knudsen91 57 70 23geosk-kn@online.no
Trener G2009 (8 år)Morgan Slåtto97 08 29 80morgan.slatto@bfk.no
Lagleder G2009Hilde Gullhagen
Solveig L. Arnegard

99 64 31 71

solstra@hotmail.com
3'er fotball
Trener G2010 (7 år)Bernt Ivar Bergum90 82 16 57berntivar@gmail.com
Trener G2010 (7 år)Demis Dallo47 26 22 61demis.dallo@gmail.com
Lagleder G2010 (7 år)Tonje Jordet Ropstad
Marianne Johnsrud
47 06 84 40
91 70 62 55
tonjejaa@gmail.com
johnsrudmarianne@hotmail.com
Trener Mix 2011 (6 år)Runar Evjen90 96 84 82
runar.evjen@gmail.com
Trener mix 2011 (6 år)Vegard Evjen90 50 78 29

OPPMANNENS OPPGAVEREr først og fremst å ha et godt samarbeid med treneren og være bindeleddet mellom styret og foreldrene. • Hente ut / levere inn drakter og fyrstehjelpsskrin.
 • Ta kontakt med lagleder på motstanders lag dagen før kamp og avtale ankomsttid.
 • Gi info til spillerne og foresette om dugnader, o.l som kjem fra styret.
 • Være laget sin kontaktperson mot styret i fotballgruppa og mot resten av foreldrene.
 • Lage kjørelister til kamp (evt. bestille transport og ta inn eigenandel. Dette gjelder 11'lag).
  For lagene som spiller i Hallingdal anbefaler vi alle foreldrene til å stille på kampene. (Avtal gjerne møtested før kamp og kjør samlet.)
 • Sette opp kiosk"vakt" på hjemmekampene.
 • Oppmann og kampvert har ansvaret for å rydde og koste i garderober hvis de har vært i bruk.
 • Bør sjekke om dommeren kjem, dagen før kampen, evt skaffe ny dommer. Sjekke at banen er merka før heimekamp, evt organisere det og hjelpe treneren med å samle utstyr etter kamper. Husk og å fylle ut kamprapport-skjemaet (gjelder 11er.)
 • Betaling til dommer oppnevnt av kretsen skal skje over bank. Dommeren leverer regning som må leveres Kåre etter kampslutt. Klubbdommere har egne skjemaer i kiosken
 • Alle Oppmenn (11 år og oppover) sender resultatet etter kampen via en SMS til 2303. Du sender en SMS til 2303: "resultat-kampnummer-mål hjemmelag - mål bortelag" - Eksempel: Resultat 06120308001 0-3. Kampnummeret står på dommerkortet, eller du finn det på internett:http://fotball.speaker.no/FIKSfotballdataclient/ft.aspx?ffid=6
 • Lage lagslister m/foresatte og tlf.nr og sende til www.aalfotball@hotmail.com
 • Gi beskjed til motstander og dommer viss de ikkje kan stille lag/bytte av kampdag, og finn ny dato. Viktig og melde fra om kampendring til Buskerud fotballkrets, tlf 32 20 85 10 eller e-post:Gro.Larsen@fotball.no
 • Melde laget på til cup`er, pluss melde fra til Styret v/Kirsten Fjæran, slik at styret får betalt cupavgift i rett tid.
 • Kalle inn til eventuelle foreldremøter og være med å skape en positiv tone i laget. La ungene/ungdommene ha det gøy!Trenaren sine oppgåver:Sportsplana for Ål fotballgruppe er " læreplana" for de som er trenerar i Ål. Gjer dykk kjent med den, og bruk den. På www.fotball.no vil de i tillegg finne ein "øvelsebank" med mange gode tips.I tillegg er det naudsynt med eit godt samarbeid med lagledaren på laget.Lykke til med årets sesong!Powered by: Bloc