Sportsplan

Klubben skal ha en sportsplan i henhold til NFFs mal for Kvalitetsklubb

Hvorfor? 

Sportsplanen er klubbens styringsdokument for aktiviteten på feltet. Med utgangspunkt i klubbens formål, verdier og målsettinger skal sportsplanen legge grunnlaget for ”Flest mulig – lengst mulig – best mulig” i et trygt og utviklende miljø for alle. Sportsplanen skal følge NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball.

Link til sportsplan for ÅL IL Fotball finner du på hovedsiden (under Interne linker).

Link til bakgrunn for sportsplan definert av Norges fotballforbund finner der ved å klikke på linken under

NFF sportsplan