Dommeransvarlig

Dommeransvarlig sin hovedoppgave er å være et bindeledd for klubbens dommere og tilby oppfølging og veiledning av dommere i samråd med kretsen.

Dommeransvarlig skal videre bidra til å rekruttere flere dommere i klubben og legge til rette for arenaer for erfaringsutveksling og utvikling.

Oppgaver for dommeransvarlig:

  • Koordinere, lede og planlegge virksomheten som gjelder dommergjerningen i ÅL IL Fotball.
  • Kontaktperson opp mot NFF Buskerud.
  • Ansvar for påmelding til dommerkurs.
  • Opplæring og gi informasjon om regler og retningslinjer til spillere og trenere før hver sesong.
  • Følge opp dommere før, under og etter sesong med informasjon og rettledning.