Fair play ansvarlig

Klubben skal ha en dedikert Fair Play ansvarlig med definerte ansvarsområder og overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play arbeid i ÅL IL Fotball. Hensikten og målsettingen er å utvikle, forankre og synliggjøre fotballgruppas aktiviteter innen Fair Play mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer. Fair Play handler ikke bare om gule og røde kort. Fair Play handler også om hvordan vi oppfører oss mot hverandre. Det er viktig at både spillere, trenere, dommere, lagledere og foreldre/foresatte engasjerer seg og bidrar til at vi har et fotballmiljø preget av trivsel og trygghet.

Klubbens Fair Play ansvarlig skal:

  • Fair Play ansvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med klubbens lagledere, trenere og medlemmer. Vi skal alltid ha fokus på å utvikle «den grønne spilleren» 
  • Sammen med foreldrekontaktene sørge for at alle lag stiller med kampverter til sine hjemmekamper.
  • Sørge for at alle lag gjennomfører Fair Play hilsen før og etter kamp.
  • Delta på foreldre- og trenermøter for å forankre klubbens Fair Play arbeid og engasjere foreldre og trenere til å ha fokus på Fair Play.
  • Sørge for at foreldrevettreglene blir etterlevd.
  • Sørge for profilering av Fair Play på klubbens baner/anlegg.
  • Bistå lagledere og trenere ved å arrangere samtaler ved grove overtredelser på Fair Play reglene.
  • Avholde Fair Play kvelder for spillere i barne- og ungdomsfotballen.