Rekrutteringsansvarlig

Ansvar:

Rekrutteringsansvarlig er Ål IL Fotballs første kontaktpunkt for nye årganger med foresatte og lagledelser.

Oppgaver:

Lage og sende ut invitasjon 1-2 måneder i forkant av tiltaket. Invitasjoner sendes til skoler, barnehager og medlemmer, og legges ut på nettsider og sosiale medier. Ha et ekstra fokus på rekruttering av jenter.

Planlegger og gjennomfører oppstartsmøte for foresatte, sammen med trenerveileder for aktuelle årskull

  • Invitasjon til å delta på fotball sendes ut innen 1. april
  • Innkalling til første foreldremøte/oppstartsmøte sendes ut innen 20. april som avholdes innen 5, mai.
  • Oppstart første trening 15. mai.

Sørger for at vi fyller alle rollene på lagene/årgangene før oppstartsmøte, evt på møtet.

Ansvarlig for rollebeskrivelser for foresatte på nye lag.

Sette i gang tiltak for jenter dersom det ikke er nok til eget lag

Sørger for at informasjon om oppstart på lag sendes ut.

Sørge for at treninger for nye lag/årskull kommer i gang.

Ansvarlig for inndeling av lag i nye årskull.

Planlegger og er med på gjennomføringen av de første treningsøktene. Ukentlige økter ledes av rekrutteringsansvarlig, trenerveileder eller andre mer erfarne trenere, med gradvis mer involvering av foreldretrenere.

Sørge for at treningene følger klubbens sportslige plan, og at den er lett tilgjengelig for nye trenere.

Være med på det første foreldremøtet for nye lag, og bruke klubbens standard presentasjonsmal for viktig informasjon for nye spillere.

Gjøre klubbens verdier, visjoner og retningslinjer kjent for lagene og foresatte.