Oppfølging av tilbakemeldinger og sanksjoner fra NFF Buskerud

Tilbakemeldinger og sanksjoner fra NFF Buskerud til Ål IL Fotball, håndteres av styreleder. Avhengig av sak involverer styreleder andre relevante ressurser for videre behandling og oppfølging.

Den enkelte årsklasse/lag involveres hvis dette er hensiktsmessig.

Sportslig utvalg, Fair Play-ansvarlig, eller andre involveres dersom det er naturlig.