FIKS-ansvarlig

Alle klubber må forholde seg til NFFs administrative datasystem FIKS, Fotballens informasjons og kommunikasjonssystem. Dette er et IT- verktøy som er ment å forenkle klubbhverdagen ved å gjøre det enklere for klubben å utføre viktige administrative  arbeidsoppgaver.

ÅL IL Fotball skal benytte FIKS til å melde på lag til seriespill, sikre at spillere er registrert og forsikret, og til å registrere elektroniske kamprapporter. ÅL IL Fotball skal ha en som innehar rollen FIKS- ansvarlig.

Hovedansvarsområder

  • Forankring – påse at nødvendige personer (trenere, lagledere, andre) til enhver tid kjenner til påkrevde FIKS- oppgaver slik at FIKS blir en naturlig del av klubbens hverdag.
  • Brukeradministrasjon – påse at ÅL IL Fotball til enhver tid har personer med nødvendige tilganger til FIKS.

Arbeidsoppgaver

  • Oppdatere, vedlikeholde og ajourføre FIKS.
  • Kontrollere at lag og personer er oppdatert med nødvendige tilganger.
  • Være superbruker og opplæringsansvarlig for andre i klubben.
  • Spillerregistrering.
  • Spilleroverganger.