Mandat for Sportslig utvalg Ål IL Fotball

Sportslig utvalg skal ha hovedansvaret for den sportslige aktiviteten i Ål IL Fotball.

Sportslig utvalg består av: Sportslig leder, Dommeransvarlig, FIKS-ansvarlig og Trenerveileder. Utvalget ledes av Sportslig leder.

Sportslig utvalg har ansvaret for følgende:

• Å iverksette, følge opp og videreutvikle klubbens sportsplan
• Håndtere avvik fra sportsplanen
• Sikre kompetanse hos klubbens trenere, gjennom kompetanseplan
• Løse problemstillinger/utfordringer knyttet til differensiering og hospitering
• Ansvar for lagsinndeling, nivåpåmelding og påmelding av lag til serien
• Overordnet ansvar for normering av spillere til sone/kretstiltak
• Overordnet ansvar for klubbens arbeid med å rekruttere, videreutvikle og følge opp klubbens dommere
• Ansvar for gjennomføring av minimum to trenerforum pr år
• Rekruttering av trenere

Trenerforum

Sportslig utvalg har ansvaret for å gjennomføre minimum to trenerforum hvert kalenderår, et forum før og etter hver sesong. Sportslig utvalg bør også arrangere fagkvelder med jevne mellomrom, hvor ulike tema kan behandles.

Avvik

Ved avvik fra sportsplanen, har Sportslig utvalg ansvaret for å veilede medlem/gruppe/lag, slik at aktiviteten kan utføres innenfor sportsplanens rammer. Dersom aktiviteten til sportslig utvalg ikke fører fram, skal avviket rapporteres til fotballstyret i Ål IL Fotball.