Kampvert

For å bidra til et godt og trygt kamparrangement skal det være minst en kampvert til stede. Kampverten har på gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen.

Før kampen:

  • Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen 
  • Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere
  • Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen:

  • Oppfordre til positivitet blant tilskuerne.
  • Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen.
  • Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.

Etter kampen:

  • Takke begge lag og dommer(e) for kampen.
  • Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.