Rutine for innhenting av politiattest

Innhenting og oppfølging av politiattester:

Politiattestansvarlig i Ål IL Fotball har ansvar for å ta kontakt med personer som er nye i aktuelle roller før hver sesong. Informere disse om tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige, om NFF og NIF sine krav om politiattest.

Politiattestansvarlig fyller ut skjema «Bekreftelse for politiattest» og sender vedkommende som skal innhente politiattest.

Beskrivelse av hvordan den enkelte går frem for å søke sendes på mail. Søknad kan leveres elektronisk.

Se link: Politiattest – Politiet.no

Personer under 18 år må sende søknaden per post. Du må være over 15 år for å få politiattest.

For denne gruppen sendes skjema med bekreftelse, samt informasjon om at søknaden må sendes per post til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø.

Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for Politiattestansvarlig i Ål IL Fotball.

Politiattestansvarlig skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.