Hva må klubben ha for å kunne ta seg av mobbesaker

• Person i styret eller klubbledelsen som er kontaktperson for mobbesaker, en sparingspartener for andre i klubben.
• Faste rutiner for hva klubben skal gjøre.
• Ha klubbregler og lagregler for hva som skjer hos idrettslaget ved mobbesaker.
• Ha kontaktpersoner på de nærliggende skolene.

Idretten skal ha nulltoleranse for mobbing.

Det betyr at du som trener/leder skal reagere med en gang du ser eller får vite om mobbing.

Du har også et ansvar for at mobbing ikke skjer i laget/klubben/gruppa di uten at du merker det.