Ansvarlig for banedisponering

Oppgaver:

  • Til enhver tid ha den fulle oversikten over klubbens treningstider og kamper.
  • Sørge for at disponeringen av banene legges lett tilgjengelig på hjemmesiden for alle i klubben.
  • Legge til rette for gode rutiner slik at endringer kommuniseres ryddig mellom trenere/ lagledere og banedisponeringsansvarlig.
  • Legge en «treningstidkabal» som legger til rette for hospitering