Rollebeskrivelse

En kvalitetsklubb skal ha ulike roller. Beskrivelsen av de ulike rollene ligger i egne undersider

 • Rekrutteringsansvarlig
 • Ansvarlig for banedisponering
 • Dommeransvarlig
 • FIKS-ansvarlig
 • Kampvert
 • Kvalitetsklubbansvarlig
 • Politiattestansvarlig
 • Spillerutvikler
 • Sportslig leder
 • Trenerveilder
 • Fair play ansvarlig