Føringer i forbindelse med påmelding av lag til seriespill:

Her er klubben sjef. Sportslig leder er den som skal stå for koordinering og hjelp ved påmelding av lag innenfor kullet.

Dette gjøres i dialog med lagets trenere.

Det er klubbens FIKS-ansvarlig som står for påmelding og administrativ utførelse.

Når det gjelder påmelding av lag, så skal dette være basert på antall aktive i kullet.

Hospitering og antatt nye spillere til kullet gjennom sesongen, bør ikke tas hensyn til ved påmelding av lag. Dersom trenergrupper likevel på forhånd har avklart hospitering i kullene, er det viktig at dette defineres på eget hospiteringsskjema

Forslag som kan være retningsgivende for antall «brutto» spillere på hvert lag:

5`er fotball: 8 spillere pr. lag.
7`er fotball: 11 spillere pr. lag.
9`er fotball: 13 Spillere pr. lag.
11`er fotball:18 spillere pr. lag.

Sjekkliste:

Påmelding av antall lag skal baseres på hvor mange aktive som er på kullet.

• Er det klart hvor mange aktive i kullet som deltar til seriespillet starter?
• Er det nok trenere, støtteapparat foreldre til transport i kullet til å klare å gjennomføre kamper?
• Er det avklart hospiteringsløsninger med andre kull?
• Eventuelt hvor mange spillere er tilgjengelig fra andre kull til enhver tid under kampavvikling?
• Gjennom sesongen skjer det aktiviteter som kan påvirke aktive. Dette kan være leirskoler, konfirmasjonsundervisning, trafikkopplæring, militær etc. Er det tatt hensyn til dette i eldre årsklasser når lag skal påmeldes?