Kvalitetsklubbansvarlig

Hensikten med kvalitetsklubbansvarlig er å sikre ÅL IL Fotball sitt fokus og kvalitet på oppgavene tilknyttet konseptet kvalitetsklubb. Det er viktig at noen holder oversikt over arbeidet med kvalitetsklubb og arbeidet med planer og utvikling så vi som klubb er sikre på at dette gjennomføres med kvalitet. Kvalitetsklubbansvarlig skal sørge for at konseptet blir fulgt opp og kommuniserer det med klubbens medlemmer, aktive og de frivillige.

Kvalitetsklubbansvarlig skal:

  • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
  • Være klubbens overordnede kontaktperson mot NFF Buskerud og NFF på spørsmål knyttet til konseptet.
  • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
  • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt.
  • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
  • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding.