Tiltak for å hindre mobbing

• Bygge opp et godt miljø i hele klubben og hver treningsgruppe/lag.
• Følge nøye med på det som skjer på feltet og i treningen for å avdekke mobbing før det oppstår/eskalerer.
• Å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt, i hele klubben.
• Tenk over hva du som voksen sier og gjør.
• Sosiale tiltak og samlinger for å skape trygghet i laget.
• Rollemodeller.
• Klubben arbeider aktivt mot mobbing og har regler og personer som skal følge opp dette.
• Diskuter med andre trenere og ledere i klubben, hvordan de kan forebygge mobbing..