Sjekkliste for håndtering av mobbesaker/situasjoner.

 Hva gjør vi når en mobbesak eller lignende situasjon oppstår?

• Reagere og ta tak i mobbesituasjonen med en gang!
• Snakk med den som er plaget, for å skaffe informasjon og gi støtte.
• Si tydelig til spillerne dine at mobbing ikke er akseptert. Informer at hendelsen blir rapportert videre i klubben og kan få konsekvenser for de involverte.
• Send informasjon til foreldregruppen hvor man informerer om at en sak er tatt videre i klubben som involverer mobbing, uten å gå i detaljer på hvem  som er involvert.
• Trenere eller lagledere tar kontakt med klubbledelsen, kontaktpersonene i klubben for videre dialog om hvordan saken skal håndteres.
• Klubbens rutiner og aktuelle personer tar saken videre og har ansvar for oppfølging, sammen med trener/lagleder for den aktuelle gruppen/laget.
• Møte med de involverte partene, hver for seg (og ev. med foreldre). Få frem at dette er uakseptabelt av den/de som har mobbet og sett opp oppfølging innen 2-3 uker. Det følges opp til mobbingen er stoppet helt.
• Søk råd og hjelp om du/dere treng det. Snakk gjerne med lærer eller rektor på de aktuelle skolen(ene) spilleren(ene) går på.
• Klubben og de aktuelle personene for oppfølging ser på om det må gis sanksjoner for den/de som har mobbet.