Lagleder


* Ansvarlige for hele treningsgruppa.

* Kommuniserer godt med trenere og øvrige lagledere på andre lag.

* Ansvarlig for oppfølging i FIKS (Kampregistrering).

* Sørger for laglister i forbindelse med bestilling av drakter.

* Arrangerer foreldremøter, og sørge for at dugnader og øvrige

inntektsbringende tiltak blir gjennomført.

* Oppfølging av dugnader, registrering av antall timer på spillere.

* Kommunisere godt med klubbens styre.

* Kontakt med motstander i forbindelse med kamper/turneringer.

* Kjørelister til bortekamper.