Politiattestansvarlig

Hensikten med politiattestansvarlig er å sørge for at alle som skal utføre oppgaver for ÅL IL Fotball som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal avkreves politiattest.

Hovedansvar

Påse at alle med tillitsverv fremviser politiattest.
Holde oversikt over hvem som har fremvist godkjent attest og fortløpende oppdatere klubbens politiattest database.

Oppgaver som politiattestansvarlig

  • Ta kontakt med personer som er nye i aktuelle tillitsverv før hver sesong.
  • Skal informere alle trenere, lagledere og andre med roller som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige, om NFF og Idrettsforbundets krav om politiattest.
  • Veilede og informere om søknadsrutiner for politiattest.
  • Være tilgjengelig for fremvisning av godkjent attest.