Trenerveilder

Trenerveileder har sammen med sportslig leder ansvar for å følge opp ÅL IL Fotballs sportsplan i den organiserte aktiviteten til klubben. Trenerveileder skal også være med på revidering og videreutvikling av sportsplanen som skal legge føringer på utformingen av det sportslige tilbudet i ÅL IL Fotball.

Rollebeskrivelse og arbeidsoppgaver

Klubben skal ha en trenerveileder og overordnet ansvar for oppfølging av trenerne i klubben.

Hensikten med en trenerveileder er å være trenernes trener og i tillegg påse at klubbens verdigrunnlag og sportslig retning gjennomføres på forskjellige årganger og lag.

Det er ønskelig at klubbens trenerveileder har gjennomført NFF sitt trenerveilederkurs

a) Trenerveileder skal være veileder for våre lag i barne- og ungdomsfotballen. Det er ønskelig at alle trenerne får en periode i året med oppfølging fra veileder. Veileder bestemmer selv hvordan dette skal organiseres. Men et minimum er ett besøk på hvert av våre lag både vår og høst. Det er også ønskelig med observasjon under en kamp i løpet av året.

b) Trenerveileder har ansvar for oppfølging av alle trenere på nevnte lag. Målsettingen med denne oppfølgingen av trenere, skal være at trenerne i klubben vår skal føle seg sett, ha en samtalepartner/rådgiver rundt trenerjobben. Det er viktig at trenerne våre ser positive verdier i dette samarbeidet. Vi ønsker ikke at trenerne skal føle at trenerveileder er der for å overvåke å finne feil.

c) Arbeidsområder:

  • Trenersamtalen.
  • Utvikling av sportslig kompetanse i klubben.
  • Følge opp at lagene bruker sportsplan i det daglige arbeidet.
  • Rapportering av arbeid til ledelse.
  • Kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
  • Trenerveileder er ansvarlig for å drifte etter visjoner, målsettinger og retningslinjer som klubben har.