VELKOMMEN TIL ALLE SPILLERE!


Slik blir du medlem:

Alle som ønsker det kan bli opptatt som medlem. Alle som skal spille fotball for ÅL IL Fotball må være medlem av ÅL idrettslag. Innmelding gjøre via Min Idrett. Se her


For å være registrert i ÅL IL Fotball og spillerberettiget for klubben må treningsavgift/kontingent være betalt.

Alle spillere fra 13 år må stå i fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem (FIKS) for å være spillerberettiget.
UTVIDET FOTBALLFORSIKRING ANBEFALT AV NFF.