Spillerutvikler

  • Sørge for at klubbens sportsplan gjennomføres slik at det er en rød tråd i spillerutviklingen. I tett samarbeid med sportslig leder, trenerveileder og klubbens trenere.
  • Planlegge og gjennomføre spillerutviklingstiltak.
  • Bistå spillere med råd og veiledning i forhold til egentrening,individuelle utviklingsmål, planlegging.
  • Være tilstede på kamper der man kan observere spillere i kampsituasjon.
  • Følge opp spillere som er på hospitering.
  • Være veileder på klubbens ekstratilbud for barn og ungdom.
  • Bistå ved valg om hospitering.
  • Bistå/hjelpe til på trening ved behov.