Trener

Treneren i ÅL IL Fotball skal være utviklingsorientert og skape mestringsmiljø. Tilrettelegger for stor og relevant aktivitet med utgangspunkt i tema og læringsmomenter.

  • Skaper trygghet gjennom å se alle og forsterke det som er positivt
  • Respektfullt språk og positivt kroppsspråk.
  • Stiller krav og utfordrer spillerne på kvalitet og tilstedeværelse.
  • Skaper konkurransementalitet på trening.
  • Veksler mellom en spørrende og forklarende tilnærming.
  • Viser samtidig som han/hun prater.
  • Veileder mest på det som kan skje, istedenfor det som har skjedd.
  • Følger planen, men leser økta, er fleksibel og klar til å endre.
  • Sørger for endring av atferd i løpet av en økt. Tålmodig og konsentrert jobbing med tema = utvikling