ÅL IDRETTSPARK BRÅTA

ÅL Idrettspark Bråta består av:
2 kunstgressbaner,
2 7'er gressbaner,
2 tennisbaner,
1 sandvolleyball bane og 1 sandfotball bane.
I tillegg er det 400 m løpebane der.
Vinterstid brukes område til barneskirenn.
Den største kunstgressbanen blir brøytet og klar til vinterferien.

Ål kunstgrasbane

Det er plass til 3 baner på tvers.

Dei aller miste bruker øverste bane 3og 5som hovedbane. Disse tar ei 7-er bane og deler den inn igjen i mindre baner.

7`er fotball bruker den øverste dersom det er plass. Viss ikkje brukes bane nede på store grupper.

Bane 4 - Ål Kunstgress
Bane 5 – 7er-bane Ål kunstgress
Bane 6 – 7er-bane Ål kunstgress
Bane 7 – 7er-bane Ål kunstgress
Bane 10 - 5er/3er-bane (Halv bane 5) Ål kunstgress
Bane 11 - 5er/3er-bane (Halv bane 5) Ål kunstgress
Bane 12 - 5er/3er-bane (Halv bane 7) Ål kunstgress
Bane 13 - 5er/3er-bane (Halv bane 7) Ål kunstgress

Ål stadion

Ål stadion er store banen som er delt opp i to 9-er baner

Gutter 16, gutter 14 , G13 og gutter 12 bør bruke Ål stadion.

Jenter 17 bør bruke Ål stadion.

Jenter 13 og jenter 12 varierer i størrelse, og kan vere lettere å sjonglere på.

Bane 1 - Ål Stadion
Bane 2 – 9er-bane Ål Stadion
Bane 3 – 9er-bane Ål Stadion

Andre baner:

Bane 8 – 7er-bane, gras, Oppsjø
Bane 9 – 9er-bane, gras

Sikkerhetssone
fotballbane

I 2011 vedtok Forbundsstyret og Kulturdepartementet nye regler for sikkerhetssoner rundt spilleflatene på fotballbaner. 

For små spilleflater (mindre enn 45 x 90 m) skal det være minimum 3 meter sikkerhetssone rundt hele den benyttede spilleflaten. 

For større spilleflater (45 x 90 m eller over) er reglene uendret – sikkerhetssonen skal være minst 5 meter bak mållinjene og 4 meter utenfor sidelinjene.