Spillreform 2017

NFF Buskerud er med i ett pilotprosjekt som innebærer ny inndeling av spillformer.


AlderBanestørrelseMålstørrelseMålområde (16m)Spilletid
3'er fotball6 år (2012)10 X 15mSmåmål
2 x 15 min.
3'er fotball7 år (2011)10 X 15mSmåmål
2 x 20 min.
5' er fotball8 og 9 år
(2009/2010)
20 X 30m
5'er mål6 m2 x 25 min.
7'er fotball10 år (2008)30 X 50m7'er mål8 m2 x 25 min
7'er fotball11 år (2007)30 X 50m7'er mål8 m2 x 30 min
9'er fotball12 år (2005)50 X 67m7er mål skal brukes
11,5m2 x 30 min
9'er fotball13 år (2004)50 X 67m7er mål skal brukes11.5m2 x 35 min
9'er fotballJ14 (2004)50 X 67m7er mål skal brukes11,5m2 x 35 min
11'er fotball
14 år
Full 11'er bane
11'er mål16m2 x 35 min
11'er fotball16 årFull 11'er bane11'er mål16m2 x 40 min

9'er fotball spilles på tvers av storebanen. Denne er 67 i lengden tvers over. (det skal være 2,5 m til midtstreken ved 50m.)


Det ligger måleband i rommet bak traktoren for de som ønsker å bruke dette i oppmålingen.

Bruk de flate "padden" til markering av målområde. Sidene på banen merkes med kjegler med høyde.