Lagleders oppgaver


Er først og fremst å ha et godt samarbeid med treneren og være bindeleddet mellom styret og foreldrene.

 • Hente ut / levere inn drakter og fyrstehjelpsskrin.
 • Ta kontakt med lagleder på motstanders lag dagen før kamp og avtale ankomsttid.
 • Gi info til spillerne og foresette om dugnader, o.l som kjem fra styret.
 • Være laget sin kontaktperson mot styret i fotballgruppa og mot resten av foreldrene.
 • Lage kjørelister til kamp (evt. bestille transport. Dette gjelder 11'lag).

For lagene som spiller i Hallingdal anbefaler vi alle foreldrene til å stille på kampene. (Avtal gjerne møtested før kamp og kjør samlet.)

 • Sette opp kiosk"vakt" på hjemmekampene.
 • Lagleder og kampvert har ansvaret for å rydde og koste i garderober hvis de har vært i bruk.
 • Bør sjekke om dommeren kjem, min. 2 dager før kampen, evt skaffe ny dommer. Sjekke at banen er merka før heimekamp, evt organisere det og hjelpe treneren med å samle utstyr etter kamper. Husk og å fylle ut kamprapport-skjemaet (gjelder 9er og 11er.)
 • Betaling til dommer oppnevnt av kretsen skal skje over bank. Dommeren sender regning pr. e-post til aalfotball@hotmail.com etter kampslutt. Klubbdommere har egne skjemaer i kiosken
 • Alle Lagledere (11 år og oppover) sender resultatet etter kampen via en SMS til 2303. Du sender en SMS til 2303: "resultat-kampnummer-mål hjemmelag - mål bortelag" - Eksempel: Resultat 06120308001 0-3. Kampnummeret står på dommerkortet, eller du finn det på fiks.fotball.no

         Minfotball app kan og brukes til registrering av resultat.

 • Lage lagslister m/foresatte og tlf.nr og sende til www.aalfotball@hotmail.com
 • Gi beskjed til motstander og dommer viss de ikkje kan stille lag/bytte av kampdag, og finn ny dato. 
 • Viktig og melde fra om kampendring til Buskerud fotballkrets, tlf 32 20 85 10 eller e-post:Gro.Larsen@fotball.no
 • Melde laget på til cup`er, pluss melde fra til Styret slik at styret får betalt cupavgift i rett tid.
 • Kalle inn til eventuelle foreldremøter og være med å skape en positiv tone i laget. La ungene/ungdommene ha det gøy!