Treneroppgaver


Sportsplana for Ål fotballgruppe er " læreplana" for de som er trenerar i Ål. Gjer dykk kjent med den, og bruk den. På www.fotball.no vil de i tillegg finne ein "øvelsebank" med mange gode tips.


I tillegg er det naudsynt med eit godt samarbeid med lagledaren på laget.


Lykke til med årets sesong!