Sportslig leder

  • Ansvarlig for den sportslige helheten i Ål IL Fotball.
  • Ansvarlig for sportsplanen.
  • Implementering av sportsplanen til trenere i ÅL IL Fotball.
  • Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av trenerforum sammen med trenerveileder.
  • Har det overordnede ansvaret for at lagene i klubben får tildelt sine rettmessige treningstider.
  • Har det overordnende ansvaret for påmelding av lag til seriespill.
  • Har det overordnede ansvaret for oppstart av nye lag. Se egen rollebeskrivelse for rekrutteringsansvarlig.
  • Har det overordnende ansvaret for etablering av trenerteam til klubbens lag.
  • Ansvar for spillerutviklingstiltak sammen med spillerutvikler.