Trenere og Lagledere 2018
revidert sept. 2018 av web.ansv.

11'er fotball


Trener G16Nils Egil Vedvik99 28 78 78nils.egil.vedvik@aal.kommune.no
Trener G16Tony Kjøl99 03 43 64tak@skuesparebank.no
Trener G16Kjell Olav Braathen95 07 08 04kob@hallingdolen.no
Lagleder G16Jan Olav Helling99 28 78 97jan.olav.helling@hemsedal.kommune.no
9'er fotball


Trener G2004 (14 år)Lars Thoen97 61 76 55lars@hallingdalks.no
Lagleder G2004 (13år)Lars Thoen97617655lars@hallingdalks.no
Trener J2004 (14/15 år)Vigdis Gåsterud99 25 71 90vigdis-vedvik.gasterud@aal.kommune.no
Trener J2004 (14/15 år)Siv Hanne Søla97 68 63 25
siv.hanne.sola@gmail.com
Lagleder J04 (14/15 år)Torfinn Slåtto99 51 31 42torfinn@slatto.no
Trener G05/06 (13 år)Svein J. Hellevik41637643svein.j.hellevik@gmail.com
Lagleder G05/06 (13 år)Inger Haug99 27 30 38ingerhau@gmail.com
Trener/lagleder
J05/06 (13 år)
Svein Arne Nymoen46 95 40 17sa_nymoen@hotmail.com

7'er fotballTrener G 2007 (11 år)Lars Gjengedal48 14 52 15
lars.gjengedal@gmail.com
Trener G 2007 (11 år)Tomasz Komisarek48 12 75 60renatakomisarek@wp.pl
Lagleder G2007 (11år)Ann Beate Øyre Bjørnsen
97 51 58 01
annbeateoyre@hotmail.com
Trener G2008 (10 år)Jostein Skår Ekse99 73 99 15jostein@skar-ekse.no
Lagleder G2008 (10 år)Live Magnetun97 19 81 59laiven@hotmail.com
Trener J08/07 (10/11 år)Demis Dallo47 26 22 61demis.dallo@gmail.com
Lagleder J08/07 (10/11 år)Marianne Johnsrud
Magne Brattegard
91 70 62 55
johnsrudmarianne@hotmail.com
m-bratte@online.no
5'er fotball


Trener J2009/10 (8/9 år)Runar Evjen
90 96 84 82
runar.evjen@gmail.com
Trener J2009/10 (8/9 år)Nils Egil Vedvik98 28 78 78nils.egil.vedvik@aal.kommune.no
Lagleder J2009/10 (8/9 år)


Trener G2009 (9 år)Geir Knudsen91 57 70 23goknudsen66@gmail.com
Trener G2009 (9 år)Morgan Slåtto97 08 29 80morgan.slatto@bfk.no
Lagleder G2009Eva Elverhøy Kaslegard
Stian Langeland Olsen
97 12 42 96
98 44 71 10
eva.e.kaslegard@hotmail.com
stian.langeland.olsen@gmail.com
Trener G2010 (8 år)Demis Dallo47 26 22 61demis.dallo@gmail.com
Trener G2010 (8 år)Jon Birger Joranger95 19 12 96jonbirgerjoranger@hotmail.no
Lagleder G2010 (8 år)Tonje Jordet Ropstad
Mona Kolbjørnsdatter Sando
47 06 84 40

tonjejaa@gmail.com
monasando@hotmail.com
3'er fotball


Trener Mix 2011 (7 år)Runar Evjen90 96 84 82
runar.evjen@gmail.com
Lagleder mix 2011 (7 år)Tonje Tufto
Stine Halvorsen
95 16 35 17
95 12 23 13
tonje.tufto@hotmail.com
Trener Mix 2012 (6 år)Andrine Bæra
Mari Svensgård
Espen Gamst
94 17 77 64
41 38 11 79
90 81 08 31
LAGLEDERS OPPGAVEREr først og fremst å ha et godt samarbeid med treneren og være bindeleddet mellom styret og foreldrene. • Hente ut / levere inn drakter og fyrstehjelpsskrin.
 • Ta kontakt med lagleder på motstanders lag dagen før kamp og avtale ankomsttid.
 • Gi info til spillerne og foresette om dugnader, o.l som kjem fra styret.
 • Være laget sin kontaktperson mot styret i fotballgruppa og mot resten av foreldrene.
 • Lage kjørelister til kamp (evt. bestille transport. Dette gjelder 11'lag).
For lagene som spiller i Hallingdal anbefaler vi alle foreldrene til å stille på kampene. (Avtal gjerne møtested før kamp og kjør samlet.)
 • Sette opp kiosk"vakt" på hjemmekampene.
 • Lagleder og kampvert har ansvaret for å rydde og koste i garderober hvis de har vært i bruk.
 • Bør sjekke om dommeren kjem, min. 2 dager før kampen, evt skaffe ny dommer. Sjekke at banen er merka før heimekamp, evt organisere det og hjelpe treneren med å samle utstyr etter kamper. Husk og å fylle ut kamprapport-skjemaet (gjelder 9er og 11er.)
 • Betaling til dommer oppnevnt av kretsen skal skje over bank. Dommeren sender regning pr. e-post til aalfotball@hotmail.com etter kampslutt. Klubbdommere har egne skjemaer i kiosken
 • Alle Lagledere (11 år og oppover) sender resultatet etter kampen via en SMS til 2303. Du sender en SMS til 2303: "resultat-kampnummer-mål hjemmelag - mål bortelag" - Eksempel: Resultat 06120308001 0-3. Kampnummeret står på dommerkortet, eller du finn det på fiks.fotball.no

         Minfotball app kan og brukes til registrering av resultat.

 • Lage lagslister m/foresatte og tlf.nr og sende til www.aalfotball@hotmail.com
 • Gi beskjed til motstander og dommer viss de ikkje kan stille lag/bytte av kampdag, og finn ny dato. Viktig og melde fra om kampendring til Buskerud fotballkrets, tlf 32 20 85 10 eller e-post:Gro.Larsen@fotball.no
 • Melde laget på til cup`er, pluss melde fra til Styret v/Kirsten Fjæran, slik at styret får betalt cupavgift i rett tid.
 • Kalle inn til eventuelle foreldremøter og være med å skape en positiv tone i laget. La ungene/ungdommene ha det gøy!Trenaren sine oppgåver:Sportsplana for Ål fotballgruppe er " læreplana" for de som er trenerar i Ål. Gjer dykk kjent med den, og bruk den. På www.fotball.no vil de i tillegg finne ein "øvelsebank" med mange gode tips.I tillegg er det naudsynt med eit godt samarbeid med lagledaren på laget.Lykke til med årets sesong!
Levert av IdrettenOnline