Årlig møte Ål IL Fotball


Arrangør: Ål IL - Fotball

Tid


Sted: Klubbhuset Bråta

Saker

 Godkjenning av stemmeberettigede

 Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen

 Godkjenning av innkalling og saksliste

 Behandle årsmelding 2022

 Behandle regnskap 2022

 Behandling av budsjett 2023

 Behandling av innkomne saker

 Betalingssatser for treningsavgift 2023

 Valg

 Underskrift av protokoll


Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.