Innkalling til årlig møte ÅL IL Fotball m/referat

Postet av Ål IL - Fotball den 6. Feb 2023

Tid/sted

 • 21. februar 2023 kl. 20.00 – 21.30
 • Klubbhuset på Bråta

Referat Årlig møte 09.03.21 - signert.pdf

Saker

 • Godkjenning av stemmeberettigede
 • Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Behandle årsmelding 2022
 • Behandle regnskap 2022
 • Behandling av budsjett 2023
 • Behandling av innkomne saker
 • Betalingssatser for treningsavgift 2023
 • Valg
 • Underskrift av protokoll

Saker meldes til styret på mail: aalfotball@hotmail.com innen 7. februar 2023

Årleg møte i Ål fotball 2021 - Votnahall

Postet av Ål IL - Fotball den 26. Feb 2021

Årlig møte i Ål IL Fotball tirsdag 9.mars kl. 19.00 på Votnahall.
Saker til møtet må sendes fotballgruppa (aalfotball@hotmail.com) innen fredag 5.mars.

Årsmøte 23/2-17

Postet av Ål IL - Fotball den 2. Feb 2017


Fotballgruppa inviterer til Årsmøte.
Tid: 23/2 -17
Kl. 19.00
Sted: Klubbhuset.
Vanlige årsmøtesaker.
Frist for innlevering av saker er 9/2 -17 på aalfotball@hotmail.com
Informasjon om HFK 2016

Postet av Ål IL - Fotball den 11. Nov 2015

HFK damer/jr avd. i samarbeid med E-CO inviterer aktuelle spillere frå moderklubbene i Hallingdal/Uvdal til info om neste års sesong mm.

Desse kan være aktuelle :

Spillere født 1999 utan spille tilbod i egen klubb.

Spillere f 1998 som spilt på disp. i moderklubb i fjor

Senior/jr spillere utan spille tilbod eller som har flytta til Hallingdal

Spillere født 2000/01 utan spille tilbod i moderklubb eller samarbeidsklubb

Andre som etter avtale mellom HFK og moderklubben er aktuelle for møte

Pizzakveld den 24/11 kl. 16:00- ca. 19:00 på E-CO huset


Vi vil ha med "gamle", men og "nye" spillere som tenker å bli med i 2016.

Agenda:
Kva skal til for å bli god? v/Jansen
• Holdningar...
• Forfall
• Prioriteringar
Sesongen 2015 v/Ingvild, Jan og Henrik
• Kva skjedde i 2015? Tilbakeblikk på sesongen og statistikk
• Tilbakemeldingar frå spelarane på treningar, miljø, cupar, kamper, lag mm
Sesongen 2016, jobbing i grupper
• Mål/ambisjonar
• Kva blir viktig neste år? Forventningar til kvarandre og til laget
• Kva skal vi gjøre meir og mindre av?
• Tankar og planer for 2016 v/Ingvild, Jan og Henrik


E-CO sponsar pizza og drikke.

Påmelding til u.t innan 19/11

Med vennleg helsing

Henrik J Thorset

Trener Hallingdal FK damer

97498919

henrik.thorset@hemsedal.kommune.no

Kretsting og fotballfaglig seminar 2015

Postet av Ål IL - Fotball den 13. Feb 2015

ÅL fotball har 4 representanter fra styret med på årets seminar og Kretsting i Kongsberg.

I kveld fikk vår nestleder Kåre Gåsbakk utdelt NFF´s Honorære lederstipend!
Dette er velfortjent etter lang og tro tjeneste for ÅL IL Fotball :)

I tillegg fikk Svein Garnås utdelt Hedersprisen fra Buskerud Fotballkrets!
Vi er veldig stolt over jobben de gjør i Hallingdal og ikke minst for ÅL IL Fotball!

VI GRATULERER!